Muzica rațiunii

Pentru ediția din acest an, s-au adus următoarele îmbunătățiri:

 • Instituția inițiatoare Colegiul Național "Gheorghe Țițeica" din Drobeta-Turnu Severin, a încheiat un parteneriat regional cu instituții de învățământ din mai multe județe.

 • Asociația Invenovi împreună cu CNGT au conceput un plan de activități, implementat pe parcursul a 6 luni calendaristice, în cadrul parteneriatului.

 • La secțiunea Arte, Asociația Invenovi:

   • a organizat ședințe de training cu cadrele didactice care au antrenat copiii în activități mixte (individuale și de grup);

   • a realizat câteva materiale pentru "Atelierul de artă";

   • la finalul proiectului a deschis Muzeul virtual cu lucrările realizate de copii și organizate pe secțiuni.

 • Asociația Invenovi a creat o platformă digitală de lucru complexă, formată din următoarele componente:

   • spațiu de lucru privat pentru colaborare-comunicare în cadrul etapei de proiectare a materialelor;

   • spațiu public, deschis, unde vor fi publicate materiale pentru elevii de clasele a III-a, a IV-a și a V-a la disciplinele matematică șî limba română;

   • spațiu privat pentru susținerea competițiilor și la care accesul a fost ppermis numai pe bază de înscriere.

Site-ul muzica-ratiunii cu resursele educaționale deschise este acum public.