Misiune

Scopul Asociației Invenovi este acela de a pregăti preșcolarii, elevii, studenții, precum şi de a consilia părinţii şi cadrele didactice, în direcţia implementării unui învăţământ modern şi interactiv.

Beneficiarii direcţi ai activităţii Asociaţiei vor fi copiii, adolescenții, tinerii și persoanele care învață pe parcursul vieții și care vor fi implicaţi în activități educative și culturale, iar beneficiarii indirecţi vor fi părinţii, cadrele didactice, instituțiile de învățământ și comunitatea, din cadrul cărora vor fi formate şi consiliate diverse persoane, prin stagii specifice, simpozioane, crearea și utilizarea de platforme eLearning sau alte instrumente și activităţi.

Obiectivele pe care și le propun fondatorii Asociaţiei sunt:

● implementarea unui învăţământ modern, interactiv, la distanță, centrat pe elev, cu mijloace specifice fiecărei categorii de persoane implicate în procesul de învățare;

● dezvoltarea de resurse pentru învățare diversificate și adaptate unei game tot mai largi de nevoi specific grupurilor țintă;

● sprijinirea copiilor din comunități defavorizate;

● sprijinirea copiilor talentaţi;

● integrarea în societate a copiilor cu probleme de sănătate, emoționale, de dezvoltare sau comportamentale;

● oferirea de ajutor în învățare persoanelor cu nevoi speciale.